ثبت کردن يک دامنه يعني چه؟

همانگونه که شما برای استفاده از یک نام تجاری- و یا حتی نام شخصی- باید آنرا ثبت نمایید، برای استفاده از یک نام (آدرس اینترنتی- دامنه اینترنتی- Domain Name ) هم باید آن را برای مدت مشخصی ثبت نمایید. این مدت می تواند از یکسال تا 10 سال باشد و البته تا قبل از زمان انقضاء ، می توانید دوباره آن را تمدید نمایید.

با ثبت يک دامنه يک نام به همراه آدرس IP متناظر با آن به بانک هاي اطلاعاتي مربوطه در اينترنت وارد مي شود. اينک با انتخاب يک نام (دامنه) ، سيستم اتوماتيک به آدرس IP سايت مورد نظر خواهد رفت.

 

Add Feedback