نام دامنه چيست؟

به زبان ساده نام دامنه همان آدرس يك سايت اينترنتي است؛ يعني همان نامي كه با آن يك سايت را مي شناسيم. مثلا نام دامنه اينترنتي شركت آریا وید www.ariavid.net است.

هر رايانه اي در اينترنت داراي يک آدرس منحصر به فرد است (دقيقا مشابه به يک شماره تلفن)که اين آدرس شامل رشته اي از اعداد است که آن را IP مي ناميم.به خاطر سپردن شماره IP کار سختي است. سيستم نام دامنه (Domain Name System) با ارائه رشته اي از حروف آشنا(نام دامنه) به جاي IP ، به کاربران کمک مي کند تا راه خود را در اينترنت به آساني پيدا کنند.چرا که به يادآوردن يک نام آشنا، بسيار ساده تر از اعداد چند رقمي و نامربوط است.

براي مثال سايت شرکت "آریا وید" در حقيقت در رايانه اي با آدرس http://38.117.65.60   قرار دارد وليکن شما براي استفاده از آن، نام www.ariavid.net را به خاطر داريد و استفاده مي کنيد.

Add Feedback