چگونه پورت پیش فرض SSH را در CentOS تغییر دهیم

به صورت پیش فرض پورت (درگاه) ssh شماره 22 است. برای امنیت بیشتر بهتر است این پورت را عوض کنید. شما باید فایل sshd_config را در مسیر /etc/ssh ویرایش کنید و آدرس یک پورت (ترجیحا بالاتر از 1000) را برای ssh وارد کنید:

/etc/ssh/sshd_config

# Run ssh on a non-standard port:

Port 2345  #Change me

Add Feedback