پورت terminal service را در windows server چگونه تغییر دهیم؟

به صورت پیش فرض شما با پورت 3389 می توانید با استفاده از remote desktop به سرور خود متصل شوید. به منظور بالا بردن امنیت سیستم، معمولا این پورت به عدد دیگری تغییر می یابد تا هر کسی به فکر آزمایش کردن رمز عبور احتمالی سیستم نیفتد!

برای اینکار با استفاده از registry editor مقدار PortNumber را تغییر می دهیم:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp

 

Add Feedback