چگونگی تغییر codepage پیش فرض windows server

برای اینکار registry editor را اجرا نمایید و به این شاخه بروید:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NLS\CodePage\

حالا می توانید مقدار ACP را بسته به codepage مورد نظر خود تغییر تغییر. مثلا برای عربی این مقدار را به 1256   تغییر دهید.

فراموش نکنید که بعد از اتمام این عملیات باید سیستم را reset فرمایید تا تغییرات اعمال شود.

Add Feedback