چگونه رمز عبور admin کنترل پنل Plesk برای windows را Reset کنیم؟

 برای اینکار برنامه زیر را اجرا کنید:

C:\program files\SWsoft\plesk\admin\bin\plesksrvclient.exe

برنامه از شما رمز عبور جدید را می پرسد و آنرا جایگزین پسورد قبلی می کند.

Add Feedback