مشکل Maximum Connection در ارتباط Remote Desktop

گاهی در هنگام اتصال Remote به سرور پیغام The terminal server has exceeded the maximum number of allowed connection  مشاهده می شود و اتصال برقرار نمی شود .

به صورت پیش فرض شما فقط می توانید 2 ارتباط remote با سرور خود داشته باشید. اگر این ارتباط ها قطع نشود LOG OFF نکنید، دیگر نمی توانید Remote کنید. برای حل مشکل شما باید با استفاده از Session 0  یا ارتباط کنسول به سرور وصل شوید و ارتباط های قبلی را Log off کنید.  لطفا از منوی Run  این دستور را با جایگزاری آدرس IP و پورت مناسب اجرا فرمایید تا به سرور متصل شوید:

mstsc -v:servername:port /F –console  /admin

مثال:

mstsc –v:88.77.44.52:33333 /f –console /admin

 

Add Feedback