چگونه به VPS خود متصل شوید؟

طریقه اتصال به VPS مانند اتصال به سرور اختصاصی می باشد. یعنی اگر سیستم عامل آن ویندوز می باشد، با استفاده از remotedesktop و ارائه پورت مربوطه می توان به VPS متصل شد. اگر از سیستم عامل های لینوکسی استفاده می فرمایید، با استفاده از SSH می توانید به آن متصل شوید. در هر حال، اگر control panel نیز درخواست کرده باشید، با استفاده از آن نیز می توانید به سیستم متصل شوید.

 

Add Feedback