تست و مشاهده تنظیم های PHP

بهترین راه برای تست PHP و مشاهده تنظیم های آن و همینطور توابع استفاده شده در آن، استفاده از دستور phpinfo می باشد. برای اینکار چنین عمل کنید:

1-      در هر قسمتی از سایت که مایل هستید یک فایل متنی با نام test.php و یا به طور کلی هر نامی با پسوند php  بسازید.

2-      این دستور را در فایل وارد نماید و آن را ذخیره نمایید:    <?php phpinfo() ?>

3-      حالا از طریق سایت، این فایل را اجرا فرمایید. برای مثال: http://yourdomain.com/test.php

4-      اگر php درست نصب شده باشد، اینک جدولی را مشاهده خواهید فرمود که مشخصات مربوط به php سیستم  را به شما نشان خواهد داد.

Add Feedback